[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej własności lokalu mieszkalnego ul. Gumniska 19/14 w Tarnowie

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

Tarnów ul. Gumniska 19/14 (powierzchnia użytkowa 37,70 m2 , 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, I piętro) w cenie wywoławczej 188 000,00 zł.

 

Ocena charakterystyki energetycznej:
Wskaźnik Wartość
Roczne zapotrzebowanie na energie użytkową EU = 64,45 kWh/(m 2 x rok)
Roczne zapotrzebowanie na energie końcową EK = 95,50 kWh/(m 2 x rok)
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP = 123,60 kWh/(m 2 x rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO2 E CO₂ = 0,0328 t CO 2 /(m 2 x rok)
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową UOZE = 0,00 %

 

Powyższy lokal można oglądać w dniach 19.06 – 28.06.2024r. – po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Rejon III (Tarnów ul. Gumniska 11 tel. 14 621-67-20).

Lokal przeznaczony jest do remontu we własnym zakresie.

Wadium z określeniem adresu lokalu, którego dotyczy przetarg – w wysokości 1 500,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 81 1020 4955 0000 7102 0008 9961 w terminie do dnia 01.07.2024r.

Decyduje data wpływu środków na konto Spółdzielni.

Regulamin określający tryb i zasady ogłaszania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni (www.tsmtarnow.pl).

Przetarg odbędzie się w dniu 02.07.2024r. w biurze Spółdzielni w Tarnowie ul. Sowińskiego 14 o godzinie 1300.

Obecność obowiązkowa.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.