[ROZSTRZYGNIĘTY] Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dwóch instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Bitwy pod Studziankami 8 w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dwóch instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Bitwy pod Studziankami 8 w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

W sprawach technicznych i oględzin informacji udziela:
Administracja Rejon I , os. Niepodległości 1A, tel. 14/621-42-27

W sprawach formalnych informacji udziela:
Anna Dudek                               e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 19.02.2021 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wykaz robót (.PDF)
Załącznik nr 3 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 6 – Procedura „Wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych” (.PDF)

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego (.PDF)