Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku pod adresem ul. Sowińskiego 14 w Tarnowie na potrzeby Biur Zarządu TSM

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku pod adresem ul. Sowińskiego 14 w Tarnowie na potrzeby Biur Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawach przetargu informacji udziela:
Anna Dudek       –              e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 14.05.2021 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Zmiana SIWZ z dnia 11.05.2021 (.PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – po zmianie z dnia 11.05.2021 (.PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wykaz robót (.PDF)
Załącznik nr 3 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)

Wyniki (.PDF)