Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż półpodziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie nieruchomości w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż półpodziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie nieruchomości w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawach oględzin informacji udziela:
Administracja Rejon I TSM, os. Niepodległości 1A, tel. 14/ 621-42-27
Administracja Rejon IV TSM, ul. Westerplatte 3/71, tel. 14/ 623-12-36

W sprawach formalnych informacji udziela:
Anna Dudek               –              e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 09.06.2021 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 5 – Audyty dostępności (.ZIP)

Wyniki postepowania przetargowego (.PDF)