[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

W sprawach formalnych informacji udziela:
Kamil Trendota,          tel. 14 656-77-22            e-mail: kamil.trendota@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 26.08.2022 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Zmiana SIWZ (.PDF)
Zmiana SIWZ II(.PDF) – UWAGA
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 4 – Wzór umowy (.PDF)

Odpowiedź na zapytania oferentów z dnia 23.08.2022 r. (.PDF)
Odpowiedź na zapytania oferentów z dnia 25.08.2022 r. (.PDF)

Wyniki przetargu (.PDF)