Przetarg nieograniczony na dostawę zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną do realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 w Tarnowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną do realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawach formalnych dotyczących przetargu informacji udziela:

Krzysztof Zalasiński – tel. 14 566 77 17                   e-mail: krzysztof.zalasinski@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 20.04.2022 r. godz. 15:00.

Oferty w zaklejonych kopertach z zaznaczeniem „Przetarg ofertowy na dostawę zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych” należy składać w sekretariacie TSM w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyn.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (.DOCX)(.PDF)
Załącznik nr 3 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna (.PDF)
Załącznik nr 5 – Porozumienie w sprawie umowy dostawy na podstawie przetargu (.DOCX)(.PDF)

Wyniki przetargu (.PDF)