[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę wraz z przyłączami wod-kan i ze zmianą sposobu użytkowania na biura budynku usługowego zlokalizowanego na dz. Nr 77/288, 77/287 obr. 152 w Tarnowie przy ul. Westerplatte.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę wraz z przyłączami wod-kan i ze zmianą sposobu użytkowania na biura budynku usługowego zlokalizowanego na dz. Nr 77/288, 77/287 obr. 152 w Tarnowie przy ul. Westerplatte.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

W sprawach przetargu informacji udziela:
Anna Dudek                    tel. 14/656-77-20

Termin składania ofert do dnia 20.10.2021 r. godz. 15:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 5 – Projekt (.ZIP)

Wyniki postępowania (.PDF)