[ROZSTRZYGNIĘTY] Przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej pionów nawodnionych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach TSM

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej pionów nawodnionych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawie oględzin informacji udziela:
Administracja Rejon I, os. Niepodległości 1A  tel. 14/ 621-42-27.
Administracja Rejon IV, ul. Westerplatte 3/71, tel. 14/ 623-12-36 .

Osoba upoważniona do udzielania informacji w trakcie postępowania przetargowego:
Jan Pawłowski – tel. 14 656-77-19           e-mail: jan.pawlowski @tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 31.05.2021 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 5 – Projekt (.ZIP)

Wyniki (.PDF)