[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na wykonanie drogi pożarowej i remontu miejsc postojowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Leśna 16A w Tarnowie (Etap I).

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie drogi pożarowej i remontu miejsc postojowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Leśna 16A w Tarnowie (Etap I).

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Osoby upoważnione do udzielania informacji w trakcie postępowania przetargowego:
Anna Dudek                            – e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl
Paweł Walczak                        – e-mail: pawel.walczak@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 05.09.2022 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF) (.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 5 – Załącznik graficzny (.PDF)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (.PDF)