Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla 2 pionów nawodnionych wraz z zaworami hydrantowymi DN 52 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem Westerplatte 17 w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla 2 pionów nawodnionych wraz z zaworami hydrantowymi  DN 52 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem Westerplatte 17 w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

W sprawach oględzin informacji udziela:
Administracja Rejon IV TSM, ul. Westerplatte 3/71, tel. 14 623-12-36

W sprawach formalnych informacji udziela:
Jan Pawłowski  – tel. 14 656-77-19           e-mail: jan.pawlowski@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 14.05.2021 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3– Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 5 – Projekt (.ZIP)
Załącznik nr 6 – Decyzja Komendanta Miejskiego PSP (.PDF)