[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej pionów nawodnionych wraz z zaworami hydrantowymi DN 52 oraz zaworem pierwszeństwa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Promienna 22 w Tarnowie .

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej pionów nawodnionych wraz z zaworami hydrantowymi DN 52 oraz zaworem pierwszeństwa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Promienna 22 w Tarnowie .

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawach  oględzin informacji udziela:
Administracja Rejon I , os. Niepodległości 1A, tel. 14-621-42-27.

W sprawach formalnych informacji udziela:
Paweł Walczak    tel. 14 699-60-96          e-mail: pawel.walczak@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 26.08.2022 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 5 – Dokumentacja techniczna (.ZIP)
Załącznik nr 6 – Decyzja KM PSP w Tarnowie (.PDF)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (.PDF)