[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej likwidacji zsypów na śmieci i odpady w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej likwidacji zsypów na śmieci i odpady w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawach technicznych i oględzin informacji udzielają:
Administracje osiedlowe poszczególnych budynków zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ:

  • Administracją Rejon I, os. Niepodległości 1A, tel. 14 621-42-27
  • Administracja Rejon II, ul. Parkowa 25, tel. 14 621-53-51
  • Administracją Rejon III, ul. Gumniska 11, tel. 14 621-67-20
  • Administracja Rejon IV, ul. Westerplatte 3/71, tel. 14 623-12-36

W sprawach formalnych informacji udziela:
Anna Dudek                               e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 04.07.022 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Zapytania oferentów (.PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 5 – Zestawienie (.PDF)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (.PDF)