[ROZSTRZYGNIĘTY] Przetarg nieograniczony na wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w budynkach w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w budynkach w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

W sprawach technicznych i oględzin informacji udziela:
Administracja Rejon I , os. Niepodległości 1A, tel. 14/621-42-27.

Osoby upoważnione do udzielania informacji w trakcie postępowania przetargowego:
Anna Dudek                               e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl.

Termin składania ofert do dnia 10.02.2021 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Wzór umowy o ochronie danych osobowych (.PDF)
Załącznik nr 4 – Protokół z przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej w lokalu (.PDF)
Załącznik nr 5 – Protokół z przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej w budynku (.PDF)
Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)

Wyniki (.PDF)