[ROZSTRZYGNIĘTY] Przetarg nieograniczony na wykonanie obróbek blacharskich zabezpieczających poręcze i balkony przed spływem wody z wyżej położonych balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie obróbek blacharskich zabezpieczających poręcze i balkony przed spływem wody z wyżej położonych balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

W sprawach oględzin informacji udziela: Administracja Rejon IV TSM, ul. Westerplatte 3/71 tel. 14/623-12-36

W sprawach formalnych informacji udziela: Anna Dudek  – e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 09.07.2021 r. godz. 15:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3– Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 5 – Załącznik graficzny (.PDF)

Wyniki (.PDF)