[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi dojazdowej do dróg pożarowych i miejsc postojowych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Długa 24, 25, 27 w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi dojazdowej do dróg pożarowych i miejsc postojowych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Długa 24, 25, 27 w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawie oględzin  informacji udziela:
Administracja Rejon I os. Niepodległości 1A –              tel. 14 621-42-27

W sprawach przetargu informacji udziela:
Anna Dudek                                                      –              e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 31.03.2023 r. godz. 9:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF) (.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 5 – Załącznik graficzny (.PDF)

Informacja o wyborze oferenta (.PDF)