[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie wraz z dostawą i montażem kuchenek elektrycznych z płytą ceramiczną w mieszkaniach w budynkach mieszkalnych.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie wraz z dostawą i montażem kuchenek elektrycznych z płytą ceramiczną w mieszkaniach w budynkach mieszkalnych.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawach oględzin informacji udziela:
Administracja Rejon II, Pawilon Parkowa 25, tel. 14 621-53-51

W sprawach formalnych informacji udziela:
Anna Dudek                               e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 16.08.2022 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Zmiana SIWZ (.PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-zmiana z dnia 10.08.2022 (.PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (.PDF)