Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Garbarska 15A w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Garbarska 15A w Tarnowie. Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W sprawach przetargu informacji udziela: Anna Dudek               –          14 656 77 20     e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl Termin składania ofert do dnia 21.03.2023 r. godz. 12:00. TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny. Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX) Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF) Załącznik nr 5 – Załącznik graficzny (.PDF)