Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu lokalu użytkowego w budynku usługowym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem Parkowa 25 w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu lokalu użytkowego w budynku usługowym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem Parkowa 25 w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawach technicznych i oględzin:
Administracja Rejon II                    – tel. 14 621-53-51       e-mail: adm2@tsmtarnow.pl

Osoby upoważnione do udzielania informacji w trakcie postępowania przetargowego:
Anna Dudek                               e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl.

Termin składania ofert do dnia 23.04.2021 r. godz. 15:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 5 –  Załącznik graficzny (.PDF)