[ZMIANA SIWZ] Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu wentylacji mechanicznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Leśna 15 w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu wentylacji mechanicznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Leśna 15 w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawach oględzin informacji udziela:
Administracja Rejon I TSM, os. Niepodległości 1a, tel. 14/621-42-27

W sprawach formalnych informacji udziela:
Anna Dudek –              e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 05.07.2024 r. godz. 9:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Zmiana SIWZ (.PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana z dnia 28.06.2024 r. (.PDF)
Zapytania oferentów (.PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF) (.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)