[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu zadaszenia garaży wielostanowiskowych w budynku pod adresem ul. Rydza Śmigłego 7 wraz z remontem ogródków przynależnych do mieszkań od strony zachodniej budynku.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu zadaszenia garaży wielostanowiskowych w budynku pod adresem ul. Rydza Śmigłego 7 wraz z remontem ogródków przynależnych do mieszkań od strony zachodniej budynku. Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W sprawach  oględzin informacji udziela: Administracja Rejon IV, ul. Westerplatte 3/71, tel. 14/623-12-36 W sprawach formalnych informacji udziela: Anna Dudek                               e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl Termin składania ofert do dnia 09.06.2022 r. godz. 12:00. TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny. Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.PDF) Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF) Załącznik nr 5 – Załącznik graficzny (.PDF) Informacja o postępowaniu przetargowym (.PDF)