Przetarg nieograniczony na wykonanie rozwiązań zamiennych dotyczących drogi pożarowej dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 50A w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie rozwiązań zamiennych dotyczących drogi pożarowej dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 50A w Tarnowie.  

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

W sprawach oględzin informacji udziela:
Administracja Rejon II TSM, ul. Parkowa 25, tel. 14 621-53-51

W sprawach formalnych informacji udziela:
Jan Pawłowski  – tel. 14 656-77-19           e-mail: jan.pawlowski@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 14.04.2021 r. godz. 15:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Wystąpienie oraz postanowienie MKPSP (.PDF)
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 3 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 4– Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)