Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany wyłazów dachowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach TSM

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE 

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany wyłazów dachowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawach technicznych oraz oględzin informacji udziela:
Administracja Rejon I TSM, Os. Niepodległości 1A tel. 14/621-42-27
Administracja Rejon IV, ul. Westerplatte 3/71 tel. 14/623-12-36

W sprawach formalnych dotyczących przetargu informacji udziela:
Paweł Walczak                          tel. 14/ 699 60 96            e-mail: pawel.walczak@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 14.05.2021 r. godz. 15:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Zmiana SIWZ z dnia 05.05.2021 r. (.PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zmiana z dnia 05.05.2021 r.(.PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy po zmianie z dnia 05.05.2021 r. (.DOCX)(.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)

Wyniki (.PDF)