[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na wymianę dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

W sprawach przetargu informacji udziela:
Kamil Trendota –              e-mail: kamil.trendota@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 12.05.2023 r. godz. 9:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.DOCX)(.PDF)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 5 – Audyty Dostępności (.PDF)  

Zapytania Oferentów (.PDF)
Informacja o wyborze Oferenta (.PDF)