Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na uzyskanie odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na uzyskanie odrębnej własności lokali mieszkalnych:

  1. Tarnów ul. Westerplatte 3/36 (powierzchnia użytkowa 36,60 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, III piętro) w cenie wywoławczej 137 800,00 zł.
  2. Tarnów Os. Legionów H. D. 6/22 (powierzchnia użytkowa 48,20 m2, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, parter) w cenie wywoławczej 171 900,00 zł.

 

Mieszkania można oglądać w dniach 27.10-7.11.2022r. po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Rejon IV ul. Westerplatte 3/71 w Tarnowie (tel. 146231236 lub 146230320).

Lokale przeznaczone są do remontu we własnym zakresie.

Wadiumz określeniem adresu lokalu, którego dotyczy przetarg – w wysokości 1500,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 81 1020 4955 0000 7102 0008 9961

w terminie do dnia 7.11.2022r.

 

Decyduje data wpływu środków na konto Spółdzielni.

Regulamin określający tryb i zasady ogłaszania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni (www.tsmtarnow.pl).

Przetarg odbędzie się w dniu8.11.2022r. w biurze Spółdzielni w Tarnowie ul. Sowińskiego 14 o godzinie:

  1. 12:00 – dotyczy lokalu pod adresem Tarnów ul. Westerplatte 3/36
  2. 13:00 – dotyczy lokalu pod adresem Tarnów Os. Legionów H. D. 6/22

Prosimy o przybycie najpóźniej 20 minut przed rozpoczęciem przetargu.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.