[ZAKOŃCZONY]Przetarg ograniczony na wykonanie remontu elewacji pawilonu usługowego w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Parkowa 25 w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie remontu elewacji pawilonu usługowego w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Parkowa 25 w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawach oględzin informacji udziela:

Administracja Rejon II TSM, ul. Parkowa 25, tel. 14 621-53-51

W sprawach formalnych informacji udziela:

Anna Dudek  – e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 08.10.2021 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3– Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 5 – Załącznik graficzny (.PDF)

Wyniki postępowania (.PDF)