[ZAKOŃCZONY] Przetarg ograniczony na opracowanie koncepcji i wykonanie systemu zamiennego wentylacji mechanicznej w budynku pod adresem ul. Leśna 15 w standardach ograniczających z znacznym stopniu zużycie energii elektrycznej w stosunku do stanu obecnego.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg ograniczony na opracowanie koncepcji i wykonanie systemu zamiennego wentylacji mechanicznej w budynku pod adresem ul. Leśna 15 w standardach ograniczających z znacznym stopniu zużycie energii elektrycznej w stosunku do stanu obecnego.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawach  oględzin informacji udziela: Administracja Rejon I TSM, os. Niepodległości 1A, tel. 14/621-42-27

W sprawach formalnych informacji udziela: Anna Dudek                               e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 08.03.2023 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)

Informacja o unieważnieniu przetargu (.PDF)