RODO

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Sowińskiego 14, reprezentowana przez Zarząd TSM.

 

  1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd TSM, inspektorem ochrony danych pod adresem:

  • Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów,
  • e-mail: iod@tsmtarnow.pl