Przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej własności lokalu mieszkalnego pod adresem Tarnów ul. Bitwy o Wał Pomorski 5/67.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej własności lokalu mieszkalnego pod adresem Tarnów
ul. Bitwy o Wał Pomorski 5/67 (47,87 m2, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, II piętro) w cenie wywoławczej 185700,00 zł.

Mieszkanie można oglądać w dniach 16-28.02.2022r. po uprzednim skontaktowaniu się z administracją budynków tj.  Tarnów Os. Niepodległości 1A tel. 14 6214227.

Lokal przeznaczony jest do remontu we własnym zakresie.

Wadiumz określeniem adresu lokalu, którego dotyczy przetarg – w wysokości 1500,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 81 1020 4955 0000 7102 0008 9961
w terminie do dnia 28.02.2022r.

Decyduje data wpływu środków na konto Spółdzielni.

Regulamin określający tryb i zasady ogłaszania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni (www.tsmtarnow.pl).

Przetarg odbędzie się w dniu 1.03.2022r. o godzinie 13.00 w biurze Spółdzielni w Tarnowie ul. Sowińskiego 14.

Prosimy o przybycie najpóźniej 20 minut przed rozpoczęciem przetargu.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Rzut mieszkania (.PDF)