Śp. Jerzy Krawczyk

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że w dniu 6 lipca 2021 r. przeżywszy 68 lat zmarł śp. Jerzy Krawczyk – przewodniczący Rady Nadzorczej TSM.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim składa Zarząd i pracownicy Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Msza Święta żałobna za śp. Jerzego Krawczyka zostanie odprawiona dnia 9 lipca 2021 r. o godz. 14:00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Klikowej.

Różaniec za spokój duszy śp. Zmarłego zostanie odprawiony w dniu pogrzebu o godz. 13:30 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Klikowej.