Sprawozdania finansowe Spółdzielni:

Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018