Zarząd Spółdzielni

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

Skład Zarządu TSM:

mgr inż. arch. Zbigniew Sipiora – Prezes Zarządu

 • absolwent Politechniki Krakowskiej – Wydział Architektury
 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót NAWD-NB-8346
 • licencja zawodowa Zarządcy Nieruchomości nadana przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr 4489
 • wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektonicznej pod numerem: Mp-0858
 • wpisany na listę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem: MAP/BO/0009/07

mgr Katarzyna Starzyk – Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych, Główny Księgowy

 • absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – specjalność rachunkowość
 • absolwent Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie – kierunek controlling
 • egzamin państwowy dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa
 • uprawnienia lustracyjne nr 6311/2016 wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą
 • absolwent studiów menedżerskich EXECUTIVE MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów we współpracy
  z Uniwersytetem Gdańskim oraz IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management

mgr inż. Krzysztof Piotrowski – Zastępca Prezesa ds. technicznych

 • absolwent Politechniki Krakowskiej – kierunek Budownictwo
 • absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – kierunek Inżynieria Środowiska
 • uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej MAP/0370/OWOK/10
 • wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem: MAP/BO/0119/11
 • wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Tarnowie