Nowe zasady segregacji odpadów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na terenie miasta Tarnowa wprowadzono kolejną frakcję selektywnej zbiórki odpadów – BIOODPADY.

Do podstawionych pojemników w kolorze brązowym należy wrzucać:

 • resztki żywności (bez mięsa), obierki owoców i warzyw, grzyby,
 • trawę, liście, rozdrobnione gałęzie,
 • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
 • przeterminowane owoce i warzywa,
 • pozostałości roślinne,
 • pieczywo, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie,
 • korę, trociny, zrębki.

Ważne! Odpady do pojemników należy wrzucać luzem lub w opakowaniach papierowych.

Czego nie wolno wrzucać do brązowego pojemnika na odpady bio:

 • bioodpadów w workach z tworzyw sztucznych,
 • mięsa, kości, ości,
 • odchodów zwierząt, martwych zwierząt,
 • ziemi, kamieni, popiołu, płyt wiórowych i pilśniowych, drewna.

Jednocześnie, w związku z często pojawiającym się brakiem wymaganej prawidłowej segregacji śmieci, ponownie zwracamy się z prośbą o prowadzenie przez każde gospodarstwo domowe właściwej polityki segregowania odpadów. Większość z Państwa prowadzi wzorową selekcję odpadów przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego, niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy rozumieją potrzebę segregacji odpadów.

Jedynie prawidłowa segregacja prowadzona przez wszystkich mieszkańców gwarantuje uniknięcie kar finansowych nałożonych przez Urząd Miasta Tarnowa (UMT) za niewłaściwe segregowanie odpadów komunalnych i zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami pobieranej przez UMT (na chwilę obecną z kwoty 24 zł od osoby miesięcznie do kwoty 84 zł od osoby miesięcznie).

PAMIĘTAJMY:

 • Odpady wrzucajmy do oznakowanych pojemników wg ich rodzaju!
 • Zgniatajmy butelki i kartony przed ich wyrzuceniem!
 • Nie stawiajmy śmieci obok pojemników!
 • Nie bądźmy obojętni – zwróćmy uwagę sąsiadowi!
 • Zadbajmy wspólnie o jakość naszego życia i estetykę otoczenia!

Do Państwa skrzynek na listy dostarczone zostały poradniki „Jak prawidłowo segregować odpady komunalne”. Ponadto przy wszystkich punktach składowania odpadów pojawią się tablice z zasadami prawidłowej segregacji opracowane na podstawie wytycznych Urzędu Miasta Tarnowa (szczegóły na stronie internetowej: odpady.tarnow.pl zakładka „edukacja”).