Dodatek mieszkaniowy przyznawany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zarząd TSM zachęca do podejmowania starań o uzyskanie dodatku mieszkaniowego przyznawanego przez Centrum Usług Społecznych, który przysługuje osobom, u których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

 • w gospodarstwach jednoosobowych: 2 265,01 zł
 • w gospodarstwach wieloosobowych: 1 698,76 zł

 Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać:

– dla 1 osoby 45,50 m2 – dla 5 osób 84,50 m2 – dla 8 osób 104,00 m2
– dla 2 osób 52,00 m2 – dla 6 osób 91,00 m2 – dla 9 osób 110,50 m2
– dla 3 osób 58,50 m2 – dla 7 osób 97,50 m2 – dla 10 osób 117,00 m2
– dla 4 osób 71,50 m2        

UWAGA: Osoby posiadające uprawnienia do dodatkowej powierzchni winny odpowiednio doliczyć ją do wyżej podanych wielkości.

 • zaległości czynszowe nie są przeszkodą do złożenia wniosku o dodatek.
 • W przypadku otrzymania dodatku mieszkaniowego lokator zobowiązany jest do dokonywania comiesięcznych wpłat w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy wysokością opłat stałych, a przyznanym zasiłkiem. W przeciwnym wypadku przyznany dodatek zostanie zawieszony. 
 • Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość ratalnej spłaty powstałej zaległości po uprzednim skontaktowaniu się ze Stanowiskiem ds. windykacji – 33-100 Tarnów, ul. Sowińskiego 14 pok. 21.

Formularze wniosku o dodatek mieszkaniowy celem ich wypełnienia można otrzymać:

w oddziałach CUS w Tarnowie:

 • ul. Goldhammera 3, tel. 14 688-25-22
 • ul. Graniczna 8A, tel. 14 688-20-60
 • Al. M. B. Fatimskiej 9, tel. 14 688-20-22

w OPS w Tuchowie (dotyczy budynków os. Centrum 1, 2, 3 w Tuchowie), ul. Jana Pawła II 4, tel. 14 652-54-89

oraz w Administracjach Osiedlowych TSM:

 • ADM Nr I os. Niepodległości 1A , tel. 14 621-42-27
 • ADM Nr II ul. Parkowa 25, tel. 14 621-53-51
 • ADM Nr III ul. Gumniska 11, tel. 14 621-67-20
 • ADM Nr IV ul. Westerplatte 3/71, tel. 14 623-12-36