Dodatek mieszkaniowy przyznawany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zarząd TSM zachęca do podejmowania starań o uzyskanie dodatku mieszkaniowego przyznawanego przez Centrum Usług Społecznych, który przysługuje osobom, u których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

  • w gospodarstwach jednoosobowych: 2 538,46 zł netto
  • w gospodarstwach wieloosobowych: 1 903,85 zł netto

 Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać:

– dla 1 osoby 45,50 m2 – dla 5 osób 84,50 m2 – dla 8 osób 104,00 m2
– dla 2 osób 52,00 m2 – dla 6 osób 91,00 m2 – dla 9 osób 110,50 m2
– dla 3 osób 58,50 m2 – dla 7 osób 97,50 m2 – dla 10 osób 117,00 m2
– dla 4 osób 71,50 m2        

UWAGA: Osoby posiadające uprawnienia do dodatkowej powierzchni winny odpowiednio doliczyć ją do wyżej podanych wielkości.

  • zaległości czynszowe nie są przeszkodą do złożenia wniosku o dodatek.
  • W przypadku otrzymania dodatku mieszkaniowego lokator zobowiązany jest do dokonywania comiesięcznych wpłat w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy wysokością opłat stałych, a przyznanym zasiłkiem. W przeciwnym wypadku przyznany dodatek zostanie zawieszony. 
  • Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość ratalnej spłaty powstałej zaległości po uprzednim skontaktowaniu się ze Stanowiskiem ds. windykacji – 33-100 Tarnów, ul. Sowińskiego 14 pok. 21, tel. 14 656-77-11 lub 12, wew. 6.

Formularze wniosku o dodatek mieszkaniowy celem ich wypełnienia można otrzymać:

w siedzibie CUS w Tarnowie:

  • ul. Kazimierza Brodzińskiego 14, tel. 14 688 20 13

w OPS w Tuchowie (dotyczy budynków os. Centrum 1, 2, 3 w Tuchowie), ul. Jana Pawła II 4, tel. 14 652-54-89

oraz w Administracjach Osiedlowych TSM:

  • ADM Nr I os. Niepodległości 1A , tel. 14 621-42-27
  • ADM Nr II ul. Parkowa 25, tel. 14 621-53-51
  • ADM Nr III ul. Gumniska 11, tel. 14 621-67-20
  • ADM Nr IV ul. Westerplatte 3B, tel. 14 623-12-36