Dodatek mieszkaniowy

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o aktualnych kryteriach uprawniających do otrzymania DODATKU MIESZKANIOWEGO przyznawanego przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie.

 

Informacja dla osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy. Od 1.03.2018 r. najniższa emerytura wynosi – 1029,80 zł.

Dochód brutto nie może przekroczyć w gospodarstwie:
– jednoosobowym 1802,15 zł
– wieloosobowym 1287,25 zł

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 21.06.2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.)

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym pokrywającym w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego.

Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełnić następujące warunki:

 1. posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (osoby bez tytułu prawnego mogą starać się o dodatek mieszkaniowy, jeżeli oczekują na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego),
 2. w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1802,15 zł) lub 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1287,25 zł) , obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Informacja o aktualnej kwocie najniższej emerytury znajduje się na tablicach ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w publikatorach i informacjach ZUS.
 3.  maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego:
 • dla 1 osoby do 45,50 m2
 • dla 2 osób  do 52,00 m2
 • dla 3 osób  do 58,50 m2
 • dla 4 osób do 71,50 m2
 • dla 5 osób do 84,50 m2
 • dla 6 osób do 91,00 m2
 • dla 7 osób do 97,50 m2
 • dla 8 osób do 104,00 m2
 • dla 9 osób do 110,50 m2
 • dla 10 osób do 117,00 m2

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2.

Wymagane dokumenty :

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 2. deklaracja o dochodach za okres trzech miesięcy,
 3. zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach w trzech ostatnich miesiącach wszystkich członków gospodarstwa domowego (np. zaświadczenie z pracy, odcinki wypłat renty, emerytury lub zaświadczenie ZUS itp.),
 4. aneks określający aktualną wysokość czynszu,
 5. książeczka opłat czynszowych,
 6. ostatni opłacony rachunek za energię elektryczną (w przypadku braku w lokalu centralnie ciepłej wody, centralnego ogrzewania lub gazu).

Opłaty skarbowe :

Brak opłat.

Opłaty administracyjne :

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Postępowanie w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego.

Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

Miejsce złożenia dokumentów :

Wymagane dokumenty składa się w  Filiach Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie:

Mieszkańcy Rejonu I i Rejonu III składają wnioski  w budynku Urzędu Miasta Tarnowa ul. Goldhammera 3 (II piętro) pokój nr 212.

Mieszkańcy Rejonu II, Rejonu IV i Rejonu V składają wnioski w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Granicznej 8 A pokój nr 1.

w terminach:

Poniedziałek w godz. 14.00 – 15:30, od godz. 15:30 – 18.00 dyżur

Wtorek w godz. 12.00 – 15.00

Środa w godz. 8.00 – 11.00

Czwartek od godz. 12.00 – 15.00

Piątek od godz. 8.00 – 11.00

 

Tel. 14 688-25-22, 14 688-20-22, 14 688-20-60