Dodatek mieszkaniowy

Tarnów


Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o aktualnych kryteriach uprawniających do otrzymania DODATKU MIESZKANIOWEGO przyznawanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie.

 

Zarząd TSM zachęca do podejmowania starań o uzyskanie dodatku mieszkaniowego, który przysługuje osobom, u których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

 

– w gospodarstwach jednoosobowych           1 925,00 zł brutto

– w gospodarstwach wieloosobowych           1 375,00 zł brutto

 

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać:

– dla 1 osoby     45,50 m2                            – dla 6 osób       91,00 m2

– dla 2 osób       52,00 m2                            – dla 7 osób       97,50 m2

– dla 3 osób       58,50 m2                            – dla 8 osób     104,00 m2

– dla 4 osób       71,50 m2                            – dla 9 osób     110,50 m2

– dla 5 osób       84,50 m2                            – dla 10 osób   117,00 m2

 

U W A G A:

Osoby posiadające uprawnienia do dodatkowej powierzchni winny odpowiednio doliczyć ją do wyżej podanych wielkości.

           Zaległości czynszowe nie są przeszkodą do złożenia wniosku o dodatek.

           W przypadku otrzymania dodatku mieszkaniowego lokator zobowiązany jest do dokonywania comiesięcznych wpłat w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy wysokością opłat stałych, a przyznanym zasiłkiem. W przeciwnym wypadku przyznany dodatek zostanie zawieszony.

           Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość ratalnej spłaty powstałej zaległości po uprzednim skontaktowaniu się z Działem Finansowo – Księgowym TSM Tarnów, ul. Sowińskiego 14 pok. 21.

             Formularze wniosku o dodatek mieszkaniowy celem ich wypełnienia można otrzymać w oddziałach MOPS w Tarnowie:

– ul. Goldhammera 3              tel. 14 688 25 22

– ul. Graniczna 8 A                 tel. 14 688 20 60

– Al. M. B. Fatimskiej 9         tel. 14 688 20 22

oraz w Administracjach Osiedlowych TSM:

– ADM Nr I os. Niepodległości 1A               tel. 14 621 42 27

– ADM Nr II ul. Parkowa 25                         tel. 14 621 53 51

– ADM Nr III ul. Gumniska 11                     tel. 14 621 67 20

– ADM Nr IV ul. Westerplatte 3/71              tel. 14 623 12 36

 

 

 

Tuchów


 

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o aktualnych kryteriach uprawniających do otrzymania DODATKU MIESZKANIOWEGO przyznawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie.

             Zarząd TSM zachęca do podejmowania starań o uzyskanie dodatku mieszkaniowego, który przysługuje osobom, u których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

 

– w gospodarstwach jednoosobowych           1 925,00 zł brutto

– w gospodarstwach wieloosobowych           1 375,00 zł brutto

 

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać:

– dla 1 osoby     45,50 m2                            – dla 6 osób       91,00 m2

– dla 2 osób       52,00 m2                            – dla 7 osób       97,50 m2

– dla 3 osób       58,50 m2                            – dla 8 osób     104,00 m2

– dla 4 osób       71,50 m2                            – dla 9 osób     110,50 m2

– dla 5 osób       84,50 m2                            – dla 10 osób   117,00 m2

 

U W A G A:

Osoby posiadające uprawnienia do dodatkowej powierzchni winny odpowiednio doliczyć ją do wyżej podanych wielkości.

           Zaległości czynszowe nie są przeszkodą do złożenia wniosku o dodatek.

           W przypadku otrzymania dodatku mieszkaniowego lokator zobowiązany jest do dokonywania comiesięcznych wpłat w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy wysokością opłat stałych, a przyznanym zasiłkiem. W przeciwnym wypadku przyznany dodatek zostanie zawieszony.

           Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość ratalnej spłaty powstałej zaległości po uprzednim skontaktowaniu się z Działem Finansowo – Księgowym TSM Tarnów, ul. Sowińskiego 14 pok. 21.

             Formularze wniosku o dodatek mieszkaniowy celem ich wypełnienia można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie ul. Jana Pawła II 4 tel. 14 652 54 89