PROCES REKRUTACJI W TARNOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

OGŁOSZENIA REKRUTACYJNE I PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW

Uprzejmie informujemy, że aktualne ogłoszenia rekrutacyjne znajdziecie Państwo na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy  w Tarnowie. W trakcie trwania rekrutacji Kandydaci uprawnieni są do składania dokumentów rekrutacyjnych na wskazane w ogłoszeniach adresy e-mail Pracodawcy, pocztą tradycyjną lub osobiście. W zależności od Państwa wyboru dotyczącego rekrutacji bieżącej lub też kolejnych rekrutacji ogłaszanych przez Tarnowską Spółdzielnię Mieszkaniową prosimy o umieszczenie w CV oświadczenia „1” lub „2”, dotyczącego ochrony danych osobowych.

1. OŚWIADCZENIE DO REKRUTACJI BIEŻĄCEJ:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Tarnowską Spółdzielnię Mieszkaniową (ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów), na potrzeby obecnego procesu rekrutacji.”

2. OŚWIADCZENIE DO REKRUTACJI BIEŻĄCEJ I PRZYSZŁEJ (WYRAŻENIE ZGODY JEST DOBROWOLNE):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Tarnowską Spółdzielnię Mieszkaniową (ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów), na potrzeby obecnego i przyszłych procesów rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajdziecie Państwo tutaj.

 

SELEKCJA APLIKACJI

Kolejnym etapem jest selekcja aplikacji, w trakcie którego analizowane są wszystkie przesłane dokumenty rekrutacyjne. Weryfikujemy je pod kątem profilu zawodowego Kandydata, a wymaganiami umieszczonymi w ogłoszeniu.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu i rozmów wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji, zostaniecie Państwo zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną. Rozmowa ta umożliwi nam uzyskanie szczegółowych informacji odnośnie doświadczenia, wiedzy i kompetencji.

 

INFORMACJA ZWROTNA

Na tym etapie wszyscy Kandydaci, którzy złożyli swoje dokumenty rekrutacyjne zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji.

 

ZATRUDNIENIE

Kandydaci, którzy otrzymają pozytywny wynik rekrutacji w rozmowie telefonicznej zostaną poinformowani o dalszej procedurze zatrudnienia.

 

WAŻNE!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku braku ogłoszonej rekrutacji dokumenty rekrutacyjne przesłane drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub dostarczone osobiście będą trwale usuwane z uwagi na brak podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych w nich zawartych.