Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu zadaszenia garaży wielostanowiskowych w budynku pod adresem ul. Rydza Śmigłego 7 wraz z remontem ogródków przynależnych do mieszkań od strony zachodniej budynku.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu zadaszenia garaży wielostanowiskowych w budynku pod adresem ul. Rydza Śmigłego 7 wraz z remontem ogródków przynależnych do mieszkań od strony zachodniej budynku. Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W sprawach  oględzin…

Informacja

Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 15.04.2022 r. (piątek) czynny będzie jedynie dziennik podawczy w godzinach 7:00 – 15:00. Pozostałe biura Zarządu będą nieczynne. Dodatkowo dyżur będą pełniły poszczególne Administracje Osiedlowe. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Walne Zgromadzenie 2022

ZAWIADOMIENIE Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając z upoważnienia Statutu Spółdzielni §111 i 112 zwołuje Walne Zgromadzenie w czterech częściach w niżej wymienionych terminach: pierwsza część Walnego Zgromadzenia (Administracja Rejon I) w dniu 5 maja 2022 r. na godzinę 1630. druga część Walnego Zgromadzenia (Administracja Rejon II) w dniu 6 maja 2022 r. na godzinę 1630.…