Ochrona Danych Osobowych

Aktualne klauzule informacyjne:

  1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób posiadających tytuł prawny do lokalu w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów przystępujących do przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu.
  3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów przystępujących do przetargów.
  5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów przystępujących do przetargów na najem lokali mieszkalnych.
  6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych najemców lokali użytkowych Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją (w tym drogą elektroniczną).
  8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem rozmów telefonicznych przychodzących.
  9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wydaniem zgody na remont lokalu.