Informacja RODO

1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą 33-100 Tarnów,
ul. Sowińskiego 14, reprezentowana przez Zarząd TSM.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd TSM, Inspektorem Ochrony Danych, panią Ewą Olszewską, pod adresem:

  • Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 33-100 Tarnów, ul. Sowińskiego 14,
  • e-mail: iod@tsmtarnow.pl

3. Klauzule informacyjne:

dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób posiadających tytuł prawny do lokalu w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów przystępujących do przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów przystępujących do przetargów.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów przystępujących do przetargów na najem lokali mieszkalnych.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych najemców lokali użytkowych Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją (w tym drogą elektroniczną).
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem rozmów telefonicznych przychodzących.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów na wynajem lokali użytkowych lub miejsc postojowych Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Walnym Zgromadzeniu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla członków spółdzielni, pełnomocników oraz ekspertów.

dotyczące monitoringu wizyjnego w TSM:

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny – ul. Bitwy o Wał Pomorski 2
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny – ul. Bitwy o Wał Pomorski 6
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny – ul. Garbarska 15A
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny – ul. Skowronków 11
Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny – ul. Promienna 24
Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny – ul. Paderewskiego 3A
Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny – ul. Bitwy pod Studziankami 10