Polityka prywatności i plików cookies

1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Sowińskiego 14, reprezentowana przez Zarząd TSM.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd TSM, inspektorem ochrony danych, panią Ewą Olszewską pod adresem:

 • Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów,
 • e-mail: iod@tsmtarnow.pl

3. Serwis e-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta)

 • Na stronie internetowej Spółdzielni tsmtarnow.pl udostępniono aplikację: E-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) umożliwiające zalogowanym użytkownikom wgląd do indywidualnego konta lokalowego (dane dotyczące lokalu użytkownika w zakresie: aktualnego wymiaru opłat, dokonanych wpłat, rocznych rozliczeń mediów, wskazań wodomierzy i rozliczeń zużycia wody, salda ogólnego, salda za wybrany okres).
 • Dostęp do serwisu E-BOK można uzyskać wyłącznie na wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu zgodnie z obowiązującym Regulaminem dostępu i korzystania z serwisu E-BOK w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tym przypadku podanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i jest w pełni dobrowolne.
  Regulamin dostępny w zakładce Akty prawne i regulaminy.
 • Dane osobowe podane w celu udostępnienia konta w systemie elektronicznym będą przetwarzane przez okres korzystania z konta w systemie (w związku z posiadaniem tytułu do lokalu w zasobach TSM) lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych (dostawca systemu informatycznego Spółdzielni: firma Unisoft sp. z o.o.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawy) swoich danych, usunięcia danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udostępnienia do użytkowania konta w systemie E-BOK.

4. Administrowanie stroną internetową

Administrator danych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *tsmtarnow.pl. Gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stroną internetową. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony lub odbiorcy, z wyjątkiem usługodawcy hostingu.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie,
 • czas nadejścia zapytania,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony z zastrzeżeniem. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

5. Polityka cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się użytkownika po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików „cookies” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

 • Sesyjne pliki „cookies”:Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika (np. wersja językowa) i używane m.in przy logowaniu, korzystaniu z koszyka, czy składaniu zamówień. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
 • Pliki „cookies” służące do analiz: Pliki cookies pomagające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny i umożliwiające ulepszenie działań oraz struktury serwisu. Są to 3 pliki cookies Google Analytics których czas wygasania wynosi od 30 minut do 2 lat.

Usuwanie plików „cookies”:

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z poniższych linków:

Internet Explorer   Firefox   Google Chrome   Safari