Opłaty dodatkowe obowiązujące w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Lp.Rodzaj opłatyStawka
1Jednorazowa opłata za wykonanie 1 strony kopii dokumentu (z wyjątkiem Statutu i Regulaminów)1,00 zł + VAT
2Jednorazowa opłata za udzielanie informacji o przeprowadzonych transakcjach kupna-sprzedaży praw do lokalu, wydawanej na wniosek:
a) biegłych rzeczoznawców majątkowych
b) biur/agencji nieruchomości
c) studentów/słuchaczy wyższych uczelni
200,00 zł + VAT
3Jednorazowa opłata za udzielenie informacji dla komorników sądowych wynika z maksymalnej
wysokości wynagrodzenia za udzielenie takiej informacji zgodnie z przepisami ustawy o kosztach
komorniczych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
4Opłata za udzielenie informacji o osobach posiadających prawo do lokalu w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wydawanej na wniosek:
a) zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
b) powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
c) pozostałych firm ubezpieczeniowych z wyjątkiem Towarzystwa Ubezpieczeń SA UNIQA w
sprawach likwidacji szkód,
d) banków
e) funduszy powierniczych i inwestycyjnych,
f) kancelarii prawnych,
g) wierzycieli,
h) firm windykacyjnych,
i) biur/agencji nieruchomości.
80,00 zł + VAT
5Opłata miesięczna za montaż nośnika reklamowego na terenach Spółdzielni
- za każdy rozpoczęty m 2 powierzchni reklamowej:
30,00 zł + VAT + koszty opłaty reklamowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie
6Opłata miesięczna za umieszczenie reklam, plakatów i innych ogłoszeń na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych w budynkach w zasobach Spółdzielni:
a) W formacie A-4 (w układzie pionowym)2,00 zł + VAT za 1 tablicę
b) W formacie A-4 (w układzie poziomym)4,00zł + VAT za 1 tablicę
c) W formacie A-38,00zł + VAT za 1 tablicę
7Opłata miesięczna za umieszczenie reklam, plakatów i innych ogłoszeń na tablicach ogłoszeń w siedzibach Spółdzielni i Administracjach Osiedlowych:
a) W formacie A-4 (w układzie pionowym)15,00 zł + VAT za 1 tablicę
b) W formacie A-4 (w układzie poziomym)30,00 zł + VAT za 1 tablicę
c) W formacie A-4 (w układzie poziomym)60,00 zł + VAT za 1 tablicę
8Opłata miesięczna za dostarczanie korespondencji drogą pocztową na adres inny niż adres lokalu3,50 zł

Opłaty dodatkowe zostały ustanowione Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 25/08 z dnia 24 czerwca 2008 roku (dot. pozycji nr 1), Uchwałą Zarządu Nr 14/24 z dnia 12 lutego 2024 roku (dot. pozycji nr 2 do 7) oraz Uchwałą Zarządu Nr 115/2019 z dnia 18 września 2019 roku (dot. pozycji nr 8) .

Wpłat należy dokonywać na konto:

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów
81 1020 4955 0000 7102 0008 9961 PKO BP I Oddział w Tarnowie