Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

NIP: 873-000-66-63 | REGON: 000486310 | KRS: 0000064335

Siedziba Biura Zarządu:

33-100 Tarnów, ul. Sowińskiego 14
tel. 14 656-77-11, 14 656-77-12
e-mail: sekretariat@tsmtarnow.pl

Godziny pracy Spółdzielni: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Siedziby Administracji Osiedlowych:

Administracja Rejon I

33-100 Tarnów, os. Niepodległości 1A
tel. 14 621-42-27
e-mail: adm1@tsmtarnow.pl

Administracja Rejon II

33-100 Tarnów, ul. Parkowa 25
tel. 14 621-53-51
e-mail: adm2@tsmtarnow.pl

Administracja Rejon III

33-100 Tarnów, ul. Gumniska 11
tel. 14 621-67-20
e-mail: adm3@tsmtarnow.pl

Administracja Rejon IV

33-100 Tarnów, ul. Westerplatte 3B
tel. 14 623-12-36
e-mail: adm4@tsmtarnow.pl

Nr konta: 81 1020 4955 0000 7102 0008 9961 PKO BP I Oddział w Tarnowie

UWAGA! Podane konto służy jedynie do rozliczeń z kontrahentami zewnętrznymi Spółdzielni. Wpłat z tytułu użytkowania lokalu należy dokonywać wyłącznie na konta indywidualne.