Informacja dot. dodatku mieszkaniowego

Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zachęca do podejmowania starań o uzyskanie dodatku mieszkaniowego, który jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę pokrywającym w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego.
Jest to świadczenie dedykowane dla osób, których sytuacja finansowa pogorszyła się lub które ze względu na swoje niskie dochody i stan majątkowy nie są w stanie ponosić bieżących wydatków za lokal, w którym zamieszkują i prowadzą swoje gospodarstwo domowe.
W przypadku otrzymania dodatku mieszkaniowego lokator zobowiązany jest do dokonywania comiesięcznych wpłat w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy wysokością opłat z tytułu użytkowania lokalu, a przyznanym świadczeniem. Zaległości w opłatach nie są przeszkodą do złożenia wniosku o dodatek. O szczegóły i warunki przyznania dodatku mieszkaniowego należy pytać:

Mieszkańcy Tarnowa
Centrum Usług Społecznych
ul. Brodzińskiego 14
33-100 Tarnów
tel. 14 688 20 20 lub 14 688 21 80
www.cus.tarnow.pl

Mieszkańcy Tuchowa
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Pawła II 4
33-170 Tuchów
tel. 14 652 54 89
www.ops.tuchow.pl