[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na ustalenie ceny jednostkowej na dostawę zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych do realizacji zadań remontowych w budynkach w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na ustalenie ceny jednostkowej na dostawę zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych do realizacji zadań remontowych w budynkach w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Osoby upoważnione do udzielania informacji w trakcie postępowania przetargowego:
Paweł Walczak                                 e-mail: pawel.walczak@tsmtarnow.pl
Krzysztof Zalasiński                         e-mail: krzysztof.zalasinski@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 15.03.2024 r. godz. 9:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF) (.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 5 – Porozumienie (.PDF)

Zapytania Oferentów (.PDF)

Informacja o wyborze Oferenta (.PDF)