W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zmienia się procedura dotycząca udzielania informacji drogą telefoniczną. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce Aktualności.

CO SIĘ ZMIENIA? 
Informacje dotyczące: salda, stanu konta, opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych będą udzielane wyłącznie osobom do tego uprawnionym po wcześniejszej weryfikacji osoby za pomocą: imienia i nazwiska osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, adresu lokalu oraz NOWEGO KODU WERYFIKACYJNEGO. Nie będzie możliwości weryfikacji za pomocą kodu lokalu, który stanowił ostatnie 7 cyfr indywidualnego numeru rachunku bankowego do dokonywania opłat za lokale. 
CZYM JEST NOWY KOD WERYFIKACYJNY? 
Kod weryfikacyjny to ciąg cyfr przypisanych do konkretnej osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu i jest unikatowy. Kod weryfikacyjny nie może być przekazywany osobom trzecim. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji uzyskanych w związku z ujawnieniem przez Państwa wyżej wymienionych danych. 
SKĄD POZYSKAĆ KOD WERYFIKACYJNY? 
Kod weryfikacyjny można uzyskać osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości, w biurach Zarządu Spółdzielni przy ul. Sowińskiego 14 w Tarnowie oraz w Administracjach Osiedlowych I-IV, w godzinach pracy Spółdzielni. 
INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE WSKAZAŁY ADRES DO KORESPONDENCJI 
Jeśli wskazaliście Państwo adres do korespondencji, kod weryfikacyjny wyślemy Państwu listem poleconym. Kody weryfikacyjne będą wysyłane sukcesywnie w okresie od 15.07.2022 r. do 31.01.2023 r. 
INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE DZIAŁAJĄ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
Jeśli wskazaliście Państwo pełnomocnika, kod weryfikacyjny pełnomocnik odbierze osobiście wyłącznie w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym (ul. Sowińskiego 14, pokój nr 1). 
INFORMACJA DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ZDEFINIOWANY ADRES E-MAIL 
Jeśli wskazaliście Państwo adres e-mail do kontaktu, kod weryfikacyjny zostanie przesłany na wskazany przez Państwa adres poczty elektronicznej. 
CO ZROBIĆ, GDY NIE MAM MOŻLIWOŚCI ODBIORU KODU WERYFIKACYJNEGO OSOBIŚCIE ANI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, NIE POSIADAM ADRESU DO KORESPONDENCJI, ANI ZDEFINIOWANEGO ADRESU E-MAIL? 
Kod weryfikacyjny możecie Państwo uzyskać przesyłając na adres Spółdzielni pocztą tradycyjną (list polecony) pismo o wydanie kodu ze wskazaniem adresu, na który ma być wysłany. 
OD KIEDY BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ NOWE KODY WERYFIKACYJNE? 
Ustala się okres przejściowy dla pozyskiwania kodów od dnia 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r. Od dnia 01.02.2023 r. pracownicy będą udzielać informacji wyłącznie po pozytywnej weryfikacji 3-składnikowej,po podaniu adresu lokalu, imienia i nazwiska osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu i nowego kodu weryfikacyjnego. W przypadku błędnej weryfikacji, pracownik będzie odmawiał udzielenia informacji. 
CO, JEŚLI NIE ZDĄŻĘ ODEBRAĆ NOWEGO KODU WERYFIKACYJNEGO W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM? 
Kod weryfikacyjny możecie Państwo odebrać w dowolnym terminie. Jeżeli zależy Państwu na możliwości uzyskania  informacji drogą telefoniczną, proponujemy zgłosić się po wymagany kod przed 31.01.2023 r. 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
Kod weryfikacyjny należy zachować w poufności, a w przypadku zagubienia, kradzieży – prosimy o bezzwłoczną informację w celu nadania nowego kodu. Kod weryfikacyjny należy zapisać w wiadomym dla siebie miejscu. To ważne, ponieważ kodu nie znajdziecie już Państwo na wymiarach opłat, czy informacjach o rozliczeniach, ani w książeczkach opłat czynszowych. Zmiana ta ma na celu wyeliminowanie ryzyka ujawnienia informacji udzielanych drogą telefoniczną. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Przyjęte rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej Spółdzielni odpowiadają standardom bezpieczeństwa informacji. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. 
W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT 
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy tel. 14 622 13 07
Dział Finansowo-Księgowy (Czynsze) tel. 14 621 84 03