[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na wykonanie częściowego ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem os. Legionów H.D. 3 w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie częściowego ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem os. Legionów H.D. 3 w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

W sprawach technicznych i oględzin informacji udziela:
Administracja Rejon IV, ul. Westerplatte 3/71, tel. 14/623-12-36

W sprawach formalnych informacji udziela:
Anna Dudek                               e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 25.03.2022 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wykaz robót (.PDF)
Załącznik nr 3 – Wykaz podwykonawców (.DOCX)
Załącznik nr 4 – Wykaz pracowników (.PDF)
Załącznik nr 5 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 8 – Detale konstrukcyjne (.PDF)
Załącznik nr 9 – Załącznik graficzny (.PDF)

Rozstrzygnięcie postepowania przetargowego (.PDF)