Rozstrzygnięcie XVII edycji konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w związku z rozstrzygnięciem XVII edycji konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości organizowanym przez Krajową Radę Spółdzielczą, w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych, nagrodzeni zostali pracownicy Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

  • Nagroda II Stopnia dla Pani mgr Ewy Olszewskiej za pracę dyplomową: Rola public relations w kształtowaniu wizerunku spółdzielni na przykładzie Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (Uniwersytet Rzeszowski),
  • Dyplom uznania dla Pani mgr Bernadetty Rosnowskiej za pracę dyplomową: Roszczenia związane z umowami o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (Uniwersytet Rzeszowski).

Gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów!