Free Joomla Template by Discount Justhost

Wybrane inwestycje zrealizowane w latach 2012 - 2013

Termomodernizacje, malowanie elewacji. drogi pożarowe, ciągi jezdne, modernizacje wejść do klatek schodowych, place zabaw, altany śmietnikowe

 

 

Termomodernizacje

 • ul. Paderewskiego 3A, 3B, 3C
 • ul. ks. Chrząszcza 17
 • ul. Głowackego 6, 10-14
 • ul. Szujskiego 23
 • ul. Do Prochowni 2 (północna)
 • ul. Narutowicza 7
 • ul. Krasińskiego 29 (wschodnia)
 • ul. Parkowa 22, 24, 26, 30
 • ul. Pułaskiego 30, 34, 38A, 40 , 50. 50A
 • ul. Moscickiego 43
 • ul. Kosciuszki 15A
 • ul. Krakowska 51
 • ul. Rogoyskiego 17
 • ul. Narutowicza 20 (póółnocna)
 • ul. Narutowicza 34 (północna)

 

Malowanie elewacji

 • ul. Lwowska 37
 • ul. Gumniska 21
 • ul. Urwana 6A
 • ul. Piastowska 2 (ściana północna)
 • ul. Piastowska 4 (ściana południowa)

 

 Drogi pożarowe

 • ul. Westerplatte 8, 12
 • ul. Fąfary 2
 • ul. Głowackiego 2, 6, 10-14
 • ul. Bitwy Pod Studziankami 8
 • ul. Mościckiego 46A
 • ul. Kościuszki 15A, 17
 • ul. Jasna 2

 

 Ciągi jezdne

 • ul. Lwowska 100 - parking
 • ul. Paderewskiego 3A, 3B, 3C - parking
 • ul. Bitwy pod Studziankami 8 (remont drog), 10 (parking przy drodze pozarowej i remont drogi)
 • ul. Długa 25 - parking przy drodze pożarowej
 • ul. Bitwy pod Monte Casino 3 - parking
 • ul. Fąfary 2, 4, 5, 8 - remont chodników
 • ul. Wita Stwosza 2, 4 - parking, alejki
 • ul. Bitwy o Wał Pomorski 5 - remont drogi, 6 - droga od strony wschodnie
 • ul. Narutowicza 15, Wita Stwosza 1 - remont podwórza wraz z parkingiem
 • ul. Mścickiego 46A - parking
 • ul. Kościuszki 17 - parking
 • ul. Parkowa 22 - remont koryta ociekowego
 • ul. Powstańców Warszawy 23 - remont podwórza
 • ul. ks. Chrząszcza 17 - remont chodnika
 • ul. Boczna 1 - remont parkingu

 

 Modernizacja wejść do klatek schodowych

 • ul. Marynarki Wojennej 4, 6, 7, 12, 14, 18

 

 Place zabaw (doposażenie)

 • ul. Bitwy pod Monte Casino 5
 • os. Legionów 4, 5
 • ul. Piastowska 2,4

 

 Altany śmietnikowe

 • ul.  westerplatte 13-17, 22
 • os. Legionów H. Dąbrowskiego 3-4, 5, 12
 • ul. Lelewela 7
 • ul. Pułaskiego 50A