Free Joomla Template by Discount Justhost

Apel do Mieszkańców TSM

W związku z trwającym okresem zimowym wzrosło zagrożenie zdrowia i życia spowodowane niewłaściwą eksploatacją mieszkań. Charakterystycznym dla okresu zimowego jest wzrost liczby przypadków zatrucia tlenkiem węgla, popularnie nazywanym czadem, nierzadko ze skutkiem śmiertelnym. Chcąc uniknąć tego typu zagrożeń, Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się do mieszkańców z apelem o przestrzeganie podstawowych zasad związanych z bezpiecznym użytkowaniem mieszkań.

Zwracamy się o:

Czytaj więcej: Apel do Mieszkańców TSM

Komunikat

         W związku ze zmianą ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 139 poz. 993 z późn. zm.) - Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie informuje, że użytkownik lokalu zobowiązany jest do poinformowania Spółdzielni o zmianie stanu ilości osób zamieszkałych w danym lokalu mieszkalnym.

Przedmiotowe zmiany dotyczą następujących sytuacji: zameldowania, wymeldowania, zgonu, urodzenia, zamieszkiwania bez zameldowania.

Pisemne oświadczenie należy złożyć w Administracji Osiedlowej Budynku lub w biurze Spółdzielni przy ul. Sowińskiego 14 w Tarnowie (pok. 1-2) możliwie niezwłocznie po zaistniałej zmianie.

Spółdzielnia informuje, że nowe naliczenie opłat będzie skutkować od miesiąca następnego po dokonaniu zgłoszenia.

                                                                        

                             Zarząd TSM   

                                                  

Wysokości opłat dodatkowych

 

Wykaz obowiązujących opłat