„Jesteśmy jedną z największych, aktywnie działających
Spółdzielni mieszkaniowych w Tarnowie

Organizowane przetargi

Sprawdź jakie przetargi na zakup, najem lub remont lokali są aktualnie realizowane w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. >>>

Nasze realizacje

Galeria zrealizowanych inwestycji w poprzednich latach. Termomodernizacje, malowanie elewacji, drogi pożarowe, place zabaw, ciągi jezdne itp. >>>

Przyszłe cele

Nowa organizacja pracy Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zamierzenia w gospodarce zasobami mieszkaniowymi na lata następne. >>>

Aktualności

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 2017r.

[ 23.11.2017 ]

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E Zarząd   Tarnowskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej   działając  z   upoważnienia   Statutu  Spółdzielni   § 116 i 117 zwołuje : Pierwszą  część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 grudnia 2017 r. na godzinę 16:30. Administracja Rejon I, Os. Niepodległości 1A,  tel. 14 621 42 27, Administracja Rejon III, ul. Gumniska 11,  tel. 14 621 67 […]

Przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych zlokalizowanych w Tarnowie.

[ 26.10.2017 ]

TARNOWSKA  SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA Ogłasza przetarg nieograniczony  na wynajem   lokali  użytkowych zlokalizowanych  w Tarnowie w budynkach pod adresami: Bitwy pod Monte Cassino 5 o powierzchni użytkowej 100,60 m2 Do Prochowni 51 – pomieszczenia magazynowe o powierzchni użytkowej 29,33 m2                                 – pomieszczenie wolnostojące /stróżówka/ o pow. użytkowej 18,91 m2 Krasińskiego 29 o powierzchni użytkowej […]

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2017 r.

[ 14.04.2017 ]

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając z upoważnienia Statutu Spółdzielni § 116 i 117 zwołuje: Pierwszą część Walnego Zgromadzenia w dniu 9 maja 2017 r. na godzinę 16:30. Administracja Rejon I, os. 25-Lecia PRL 1A, tel. 14 621 42 27, Administracja Rejon III, ul. Gumniska 11, tel. […]