Walne Zgromadzenie 2022 – podsumowanie głosów

Uchwała nr 35

Zarządu Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 12 maja 2022 r.

          Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie działając zgodnie z § 133 pkt. 8 i 9 oraz § 131 pkt. 9 i 10 Statutu TSM dokonał sumowania głosów oddanych na poszczególne uchwały podczas odbytych w 2022 roku części Walnego Zgromadzenia i stwierdza że:

Lp.Nazwa uchwałyPrzyjęta/ nie przyjęta
1.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2020 rok.przyjęta
2.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.przyjęta
3.Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2020 r.przyjęta
4.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.przyjęta
5.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2021 rok.przyjęta
6.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.przyjęta
7.Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2021 r.przyjęta
8.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.przyjęta
9.Udzielenie absolutorium Panu Sipiora Zbigniewudzielono absolutorium
10.Udzielenie absolutorium Panu Kępowicz Kazimierzudzielono absolutorium
11.Udzielenie absolutorium Pani Starzyk Katarzynaudzielono absolutorium
12.Udzielenie absolutorium Panu Piotrowski Krzysztofudzielono absolutorium
13.Udzielenie upoważnienia Zarządowi do zaciągania zobowiązań w formie kredytów bankowych w imieniu Spółdzielniprzyjęta
14.Odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej nr 30/19 z dnia 26.08.2019 r.uchylono uchwałę RN
15.Odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej nr 3/21 z dnia 25.01.2021 r.uchylono uchwałę RN
16.Zbycie działki nr 77/185 obręb 152 o pow. 2614 m2 KW TR1T/00108029/2przyjęta
Wynik głosowania wyboru delegata na X Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych:

Krzysztof Piotrowski              –      154 głosy

Wyniki głosowania na członka Rady Nadzorczej Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
Lp.Nazwisko i ImięIlość głosów
 1.Białas Urszula          96
 2.Biedroń Mirosław92
 3.Frysztak Piotr85
 4.Gieroń Wladyslaw58
 5.Gondek Dominik                 88
 6.Janas Krzysztof80
 7.Kazek Maria82
 8.Kowalska Maria87
 9.Lizak Bogumił                                 98
 10.Mierzejewska Krystyna                 84
 11.Niedojadło Jan                                41
 12.Pertkiewicz Zygmunt80
 13.Plebanek Krzysztof             93
 14.Prusak Barbara86
 15.Serwin Andrzej                               86
 16.Siadek Stanisław44
 17.Siembab – Kopacz Agnieszka        105
 18.Szczerba Jerzy68
 19.Zborowski Maciej59
 20.Zgłobica Jerzy41
 21.Żmuda Iwona89
Wybrani do Rady Nadzorczej zostali w kolejności uzyskanych głosów:
 • Siembab – Kopacz Agnieszka
 • Lizak Bogumił
 • Białas Urszula
 • Plebanek Krzysztof
 • Biedroń Mirosław
 • Żmuda Iwona
 • Gondek Dominik
 • Kowalska Maria
 • Serwin Andrzej
 • Prusak Barbara
 • Frysztak Piotr
 • Mierzejewska Krystyna
 • Kazek Maria
 • Janas Krzysztof
 • Pertkiewicz Zygmunt

Zastępcami członków Rady Nadzorczej zostali wybrani:
 • Szczerba Jerzy
 • Zborowski Maciej
 • Gieroń Władysław