Przetarg ograniczony na przebudowę i rozbudowę wraz z przyłączami wod-kan i ze zmianą sposobu użytkowania na biura budynku usługowego zlokalizowanego na dz. Nr 77/288, 77/287 obr. 152 w Tarnowie przy ul. Westerplatte.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg ograniczony na przebudowę i rozbudowę wraz z przyłączami wod-kan i ze zmianą sposobu użytkowania na biura budynku usługowego zlokalizowanego na dz. Nr 77/288, 77/287 obr. 152 w Tarnowie przy ul. Westerplatte. Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków…