[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawach oględzin zakresu prac informacji udziela:
Administracja Rejon II TSM, ul. Parkowa 25, tel. 14/621-53-51
Administracja Rejon IV TSM, ul. Westerplatte 3B, tel. 14/623-12-36

W sprawach formalnych dot. postepowania przetargowego informacji udziela:
Anna Dudek       –              e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 18.04.2024 r. godz. 9:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF) (.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego (.PDF)