Przetarg ofertowy na remont remont lokalu użytkowego w budynku pod adresem os. Niepodległości 1A w zasobach TSM

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg ofertowy na remont remont lokalu użytkowego w budynku pod adresem os. Niepodległości 1A w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawach  oględzin informacji udziela: Administracja Rejon I TSM, os. Niepodległości 1A, tel. 14/621-42-27

W sprawach formalnych informacji udziela: Joanna Piwowarczyk, e-mail: joanna.piwowarczyk@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 28.07.2023 r. godz. 9:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)