Przetarg nieograniczony na remont wentylacji mechanicznej w budynku pod adresem ul. Leśna 15 w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na remont wentylacji mechanicznej w budynku pod adresem ul. Leśna 15 w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie. Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W sprawach  oględzin informacji udziela: Administracja Rejon I TSM, os. Niepodległości 1A, tel. 14/621-42-27 W sprawach formalnych informacji udziela: Paweł Walczak                              e-mail: pawel.walczak@tsmtarnow.pl Termin składania ofert do dnia 25.08.2023 r. godz. 9:00. TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny. Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX) Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)